Dr hab., prof. nadzw. Tomasz Rostkowski

Dr hab., prof. nadzw. Tomasz Rostkowski dr hab., prof. SGH, pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR (human resources). W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był  współzałożycielem i...