Robertas Dargis – Prezydent Konfederacji Przedsiębiorców Litwy

Robertas Dargis jest Prezydentem Litewskiej Konfederacji Przemysłowców (LPK), prezydentem Litewskiego Stowarzyszenia Rozwoju Nieruchomości i Przewodniczącym Rady.

Studiował w Wilnie na Engineering Construction Institute (VGTU). W swojej działalności zawodowej pełnił funkcje m.in. Kanclerza Rządu Litewskiego, Zastępcy Dyrektora Konglomeratu „Monolith” (Przedsiębiorstwo Państwowe „Ekspo”), kierownika budowy elektrowni szczytowo-pompowej Kruszis, Konsultanta Rządowego Rolando Pakso ds. Usług mieszkaniowych i komunalnych oraz Członka Zarządu Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 2001-2003 nieoficjalny doradca prezydenta Valdasa Adamkusa.

Robertas Dargis jest wykładowcą Engineering Construction Institute (VGTU) i jednym z inicjatorów projektu Ambersail. w latach 2006-2010 brał udział w projekcie National Progress Award jako członek Komitetu Nagród.