Dr hab., prof. nadzw. Jan Klimek

Naukowiec i przedsiębiorca. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej w W-wie. Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego, członek Rady Głównej Nauki  i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji. Pełni też funkcje w ramach organizacji reprezentujących interesy osób prowadzących działalność gospodarczą – wiceprezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Jest autorem licznych publikacji poświęconych problematyce rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w sektorze MŚP. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskiego projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Prowadzi badania naukowe w tematyce zarządzania, przedsiębiorczości (a zwłaszcza przedsiębiorczości rodzinnej), społecznej odpowiedzialności biznesu.