Dr hab., prof. nadzw. UW Jacek Męcina

dr hab. prof. UW; w latach 1997-2000 wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny. W roku 1997 stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS oraz w latach 2001-2002 stypendysta Fundacji Alexandra Humboldta, od 2012 roku sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Zainteresowania naukowe: prawo pracy i stosunki pracy, problematyka  wynagrodzeń, dialog społeczny oraz polityka zatrudnienia i polityka rynku prac