Dr. hab., prof. Dominik J. Gajewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia WSA w Warszawie; kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA; były członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. W latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Pełnił funkcję eksperta Komisji Europejskiej w zakresie budowania strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego.