Prof. dr. hab. Marta Juchnowicz

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Członek prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja ekonomistów i menedżerów”. Jest także członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, Centralnego Zespołu ds. Wartościowania Najwyższych Stanowisk w Służbie Cywilnej w KPRM.

Prof. Marta Juchnowicz specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kapitałem ludzkim, szczególnie kształtowania zaangażowania pracowników, skutecznych działaniach motywacyjnych, w tym systemach wynagrodzeń. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 20 książek. Ostatnie publikacje książkowe to: „Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał ludzki.” PWE, Warszawa 2014, „Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy –narzędzia – aplikacje”, red. nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014, „Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania”, PWE, Warszawa 2012.

Wykłada na różnych typach studiów, prowadzi studia podyplomowe, a także współpracuje z praktyką jako konsultant oraz realizator projektów wdrożeniowych.