Prof. dr hab. Roman Sobiecki

Prof. gr. hab. Roman Sobiecki jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1978 roku. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, a od 2013 roku także dyrektora Instytutu Rynków i Konkurencji. Od 2016 roku jest redaktorem naczelnym „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Był też kierownikiem studiów podyplomowych „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów”. Jest autorem i współautorem ponad 50 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości, kosztów transakcyjnych, ekonomii rolnej (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”). Jest również współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm oraz podręczników i programów nauczania przedmiotów ekonomicznych dla szkół średnich i zawodowych. Wypromował ok. 150 magistrów i licencjatów oraz 1 doktora. Aktywnie uczestniczy także w życiu gospodarczym. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Makaronów Polskich S.A. oraz członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. W przeszłości był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, działającej przy Ministrze Gospodarki oraz pełnił funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży, przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki S.A. wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach S.A., członka Rady Nadzorczej spółek: Ruch S.A. Banku PKO BP S.A. oraz członka Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch.