Prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS

Prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia...

Mgr Katarzyna Kimla

Mgr Katarzyna Kimla Studentka III roku studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracuje z Katedrą Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na...

Dr hab., prof. nadzw. Aleksander Werner

Dr hab., prof. nadzw. Aleksander Werner Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Admnistracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów...

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991 r. związany z ZBP. Członek Rady...

Prof. Jacek Męcina

Dr hab., prof. nadzw. UW Jacek Męcina dr hab. prof. UW; w latach 1997-2000 wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny. W roku 1997 stypendysta Europejskiego...