Prof. dr hab. Roman Sobiecki

Prof. dr hab. Roman Sobiecki Prof. gr. hab. Roman Sobiecki jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1978 roku. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, a od 2013 roku także dyrektora...

Dr. hab., prof. Dominik J. Gajewski

Dr. hab., prof. Dominik J. Gajewski Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; sędzia WSA w Warszawie; kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych...

dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw. PG

dr hab., prof. nadzw. PG Przemysław Banasik Pracuje w Zakładzie Prawa Gospodarczego Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, sędzia. W latach 2010 – 2013 Prezes...

Dr. Vytas Vasiliauskas – Prezes Zarządu Banku Litwy

Dr. Vytas Vasiliauskas – Prezes Zarządu Banku Litwy Litewski prawnik, adwokat, urzędnik państwowy, wiceminister finansów w latach 2001–2004, prezes Banku Litwy od 2011. W 1996 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim, a w 2004 uzyskał stopień doktora...

Prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS

Prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia...

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991 r. związany z ZBP. Członek Rady...