Prof. Jacek Męcina

Dr hab., prof. nadzw. UW Jacek Męcina dr hab. prof. UW; w latach 1997-2000 wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny. W roku 1997 stypendysta Europejskiego...

Dr hab., prof. nadzw. Jan Klimek

Dr hab., prof. nadzw. Jan Klimek Naukowiec i przedsiębiorca. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej w W-wie. Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego, członek Rady Głównej Nauki  i Szkolnictwa Wyższego XII...