Publikacje

W ramach projektu zostały opublikowane następujące artykuły:

Aksjologiczne podstawy sprawiedliwych wynagrodzeń – Paweł Łuków

Sprawiedliwość w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej – Aleksander Werner

Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu – aspekty teoretyczne i realne – Marta Juchnowicz

Remuneration Justice – The Results of the Hungarian Research – Zsuzsanna Győri

Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac – Hanna Kinowska

Modele narracji o sprawiedliwości systemu wynagradzania – Jacek Wasilewski, Tomasz Rostkowski

Impact of Remuneration for Work on Social Changes in Lithuania – Boguslovas Gruževskis, Tadas Sudnickas, Jolanta Urbanovič

Opinie polskich pracowników o wynagrodzeniu minimalnym i ich konteksty w mediach – Jacek Wasilewski, Aleksander Werner, Katarzyna Kimla, Agata Kostrzewa

Społeczne aspekty opodatkowania – progresywność opodatkowania – Jacek Wasilewski, Aleksander Werner, Katarzyna Kimla, Agata Kostrzewa

Kwota wolna od opodatkowania sprawiedliwość podatkowa – Jacek Wasilewski, Aleksander Werner, Katarzyna Kimla, Agata Kostrzewa

Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy – Urszula Zając‑Pałdyna

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy – Monika Podkowińska

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru – Marta Juchnowicz, Beata Mazurek‑Kucharska, Dariusz Turek

Factors Infuencing the Evaluation of Remuneration Justice – Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska

Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników – Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska

Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania – Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska