dr hab. Jacek Wasilewski

Doktor habilitowany nauk politycznych, pracuje na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Antropologii Mediów. Zajmuje się mechanizmami narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania wyselekcjonowanych faktów w struktury fabularne. Pracę doktorską pt „Retoryka dominacji” pod kierunkiem Jerzego Bralczyka obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2004. Habilitację uzyskał w 2014 roku, na podstawie pracy „Opowieści o Polce. Retoryka narracji”. Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych. Członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka
Polskiego. W latach 2008–2010 był dyrektorem Szkoły Retoryki SWPS. Prowadził gościnnie zajęcia z komunikacji publicznej i w zakresie kształtowania wizerunku na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zajmuje się ekspertyzami dla sadów, KRRiTV, stacji medialnych i innych podmiotów publicznych. W latach 2007 – 2014r. współpracował z Krajową Szkołą Sędziów i Prokuratorów w zakresie przygotowania środowiska prawniczego do komunikacji medialnej i dotyczącej wizerunku instytucji państwa. W ciągu niemal dekady prowadził zajęcia z retoryki w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.