prof SGH dr hab. Tomasz Rostkowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie. Zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH i pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH.
Stale współpracuje z praktyką gospodarczą i organizacjami publicznymi w Polsce i za granicą. Zrealizował ponad 150 projektów wdrożeniowych i badawczych na rzecz praktyki. Z sukcesem wdrażał strategie HR, modele organizacyjne w organizacjach holdingowych, systemy zarządzania kapitałem ludzkim (zarówno pełne, zintegrowane systemy zarządzania kompetencjami, jak ich elementy w postaci systemów oceny okresowych, systemów wynagradzania, systemów rozwoju zawodowego itp.). Specjalizuje się we wdrażaniu zmian, których celem jest poprawa efektywności organizacji.

Jest autorem ponad 150 książek, artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych, raportów.

W SGH prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim i strategii personalnej przedsiębiorstw oraz przywództwa.