mgr Agata Kostrzewa

Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Katedry Antropologii Mediów. Zainteresowania badawcze to narracje medialne, retoryka oraz analiza dyskursu publicznego dotyczącego tematów związanych z polityką społeczną (np. polityka rynku pracy, polityka edukacyjna czy nierówności społeczne). Dysertacja doktorska autorki dotyczy sprawiedliwości wynagradzania w dyskursie medialnym. Prowadzi zajęcia z retoryki i erystyki na WDIiB UW.