prof. dr hab. Marta Juchnowicz

Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Collegium Mazowia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Wykłada także w SGH w Warszawie oraz Społecznej Akademii Nauk. Ma doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich i studiów podyplomowych. Wypromowała 21 doktorów. Współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie jako konsultant. Jest prezesem Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kapitałem ludzkim, w tym kształtowania zaangażowania pracowników oraz zarządzania wynagrodzeniami. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 27 książek. Realizuje różnorodne projekty naukowo-badawcze, dotyczące różnych zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy. Aktualnie kieruje grantem NCN pt.: „Sprawiedliwe wynagrodzenia”. W projektach naukowo-badawczych współpracuje z kilkoma zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Prowadzi działalność konsultacyjno-ekspercką, uczestniczy w pracach kilku stowarzyszeń profesjonalnych, zespołów doradczych.