Dr. Vytas Vasiliauskas – Prezes Zarządu Banku Litwy

Dr. Vytas Vasiliauskas – Prezes Zarządu Banku Litwy Litewski prawnik, adwokat, urzędnik państwowy, wiceminister finansów w latach 2001–2004, prezes Banku Litwy od 2011. W 1996 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim, a w 2004 uzyskał stopień doktora...

Prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS

Prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia...

Mgr Katarzyna Kimla

Mgr Katarzyna Kimla Studentka III roku studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracuje z Katedrą Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na...

Dr hab., prof. nadzw. Aleksander Werner

Dr hab., prof. nadzw. Aleksander Werner Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Admnistracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów...

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991 r. związany z ZBP. Członek Rady...