Dr hab., prof. nadzw. Aleksander Werner

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Admnistracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

We zakresie nauk ekonomicznych Aleksander obronił w SGH pracę doktorską pt. „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a ochrona konkurencji”. Przewód habilitacyjny przeprowadzony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dotyczył prawa podatkowego (monografia habilitacyjna pt. „Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców dla ich roli w gospodarce, wyd. SGH, Warszawa 2013 r.).

Aleksander jest zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, gdzie od kilku prowadzi wykłady m.in. z prawa podatkowego, prawa ochrony konkurencji, prawa rynku kapitałowego oraz prawa gospodarczego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu swojej specjalizacji.

Od ponad 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego i jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Werner i Wspólnicy. Wcześniej Aleksander pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i zasiadał w samorządzie radców prawnych. Brał także udział w wielu projektach, w tym o charakterze międzynarodowym z zakresu m.in. sektora podatkowego, finansowego, pomocy państwa, infrastruktury energetycznej, górniczego i ochrony środowiska.