Mgr Katarzyna Kimla

Studentka III roku studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracuje z Katedrą Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach prawa podatkowego, ekonomicznej analizy prawa regulacji podatkowych oraz wpływie podatków na funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce. Dysertacja doktorska autorki dotyczy problemu przerzucalności ekonomicznego ciężaru opodatkowania na podmioty trzecie w perspektywie indywidualnych roztrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych.