Prof. dr hab. Roman Sobiecki

Prof. dr hab. Roman Sobiecki Prof. gr. hab. Roman Sobiecki jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1978 roku. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, a od 2013 roku także dyrektora...