W dniu 30 września 2019 r. Odbyło się seminarium naukowe pt. „Sprawiedliwość wynagrodzeń w teorii i w praktyce”. Celem seminarium była prezentacja wyników badań realizowanych w ramach grantu nr 2016/21/B/HS4/02992 pt. „Sprawiedliwość wynagradzania”, finansowanego przez Narodowe centrum Nauki.

 

Agenda spotkania przewidywała następujący porządek obrad:

 

10.30 – 10.45: Wprowadzenie – prof. M. Juchnowicz (SGH),

10.45 – 11.45: Sesja I „Prawne uwarunkowania sprawiedliwości wynagrodzeń” – prof. A. Werner, K. Kimla (SGH) i zaproszeni eksperci:

  • Opodatkowanie wynagradzania w kontekście zasady sprawiedliwości podatkowej,
  • Prawo pracy a sprawiedliwość wynagradzania,
  • Prawo międzynarodowe i możliwości kształtowania sprawiedliwych wynagrodzeń.

11.45 -12.00: Przerwa kawowa

12.00 – 12.45: Sesja II Forum polsko-litewskie:

„Postrzeganie i determinanty opinii pracowników na temat sprawiedliwego wynagradzania” – prof. B. Gruzevskis (Uniwersytet Wileński), dr H. Kinowska (SGH),

“Wykształcenie a refleksja satysfakcji z wynagrodzenia” – prof. J. Urbanowicz (Wiceminister Nauki, Oświaty i Sportu Litwy),

12.45 – 13.00: Przerwa

13.00 – 13.45: Sesja III „Znaczenie komunikacji dla poczucia sprawiedliwości wynagrodzeń” – prof. J. Wasilewski, A. Kostrzewa (Uniwersytet Warszawski),

13.45 – 14.30: Sesja IV „Transparentność wynagrodzeń” – prof. T. Rostkowski, U. Zając-Pałdyna (SGH) i zaproszeni praktycy

14.30 – 15.00: Obiad