Prof. dr. hab. Marta Juchnowicz

Prof. dr. hab. Marta Juchnowicz Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego....

Mgr Katarzyna Kimla

Mgr Katarzyna Kimla Studentka III roku studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracuje z Katedrą Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na...

Dr hab., prof. nadzw. Aleksander Werner

Dr hab., prof. nadzw. Aleksander Werner Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Admnistracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów...

Dr hab., prof. nadzw. Tomasz Rostkowski

Dr hab., prof. nadzw. Tomasz Rostkowski dr hab., prof. SGH, pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR (human resources). W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był  współzałożycielem i...