mgr Urszula Zając-Pałdyna

Magister prawa, absolwentka studiów podyplomowych ZZL w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od kilkunastu lat związana z praktyką biznesu, właścicielka agencji doradztwa personalnego, autorka bloga z zakresu HR. Piastowała specjalistyczne i menedżerskie stanowiska w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w małych i dużych przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w obszarze rekrutacji oraz budowy marki pracodawcy.

Autorka publikacji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem marki oraz wizerunku pracodawcy, a także poleceń pracowniczych. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych oraz MBA z zakresu marki pracodawcy oraz rekrutacji.